Afspænding

Afspænding er befrielse for fysiske eller psykiske spændinger. Afspænding udføres ofte som en systematisk aktivitet med særlige metoder. Det er veldokumenteret, at afspænding har en positiv effekt på angst og depression

Hvad gør afspænding?

Psykisk og fysisk afspænding er søvnbefordrende, fordi nervesystemet, der fremmer ro og restitution, aktiveres.

Afspændingsteknikker letter indsovningen og halverer den tid, det tager at falde i søvn, hvis man vågner om natten eller skal falde i søvn fx efter en nattevagt. Afspænding kan kompensere for manglende søvn, så man opnår nogle af de samme virkninger, som søvnen giver.

Hvilke afspændingsteknikker kan jeg bruge?

Der findes flere veje til psykofysisk afspænding: kropslig afspænding, mental afspænding og teknikker, der kombinerer kropslig og mental afspænding. Øvelserne er også ideelle som et hvil midt på dagen, for et restituerende hvil tilfører krop og hjerne ny energi.

Afslapningsøvelser er den simpleste måde at håndtere stress på. Kroppen har brug for at opbygge ny energi til erstatning for den, vi brugte, da vi var stressede. Blot 5-10 minutters pause nogle gange om dagen, hvor man tænker på noget andet og slapper af, kan øge vores modstandskraft over for stressens skadelige virkninger væsentligt.

Der findes mange varianter af afslapningsøvelser. Den ene kan være lige så god som den anden. Det afhænger af ens temperament, hvilken man synes er bedst. Fælles for alle er dog, at du hurtigt mærker effekten.

Afspænding er at vende sit fokus mod noget andet og koncentrere sig om kroppen og dens spændinger, så kroppen kan blive fuldstændig afslappet.
At ligge helt afslappet på sofaen og udelukkende lytte til musik er f.eks. meget afslappende. Ønsker du at udføre afslappende øvelser, følger nedenfor nogle eksempler.

Progressiv muskelafslapning

I progressiv afslapning går man hver muskelgruppe igennem ved først at spænde og derpå at slappe af. Ved at gøre det, opnår du en bedre opfattelse af forskellen på spændte og afslappede muskelgrupper, og du kan lettere komme ned i en afslapningstilstand oven på en stresssituation.

Åndedræt

Åndedræt er liv! Vi kan leve flere dage uden mad og drikke, men berøves vi åndedrættet, dør vi i løbet af få minutter. Derfor er det overraskende, hvor lidt opmærksomhed vi i dagligdagen skænker vores åndedræt.

I gamle dage, hvor man havde hårdt legemligt arbejde, trak de vejret rigtigt. De brugte virkelig kroppen. I dag har vi en masse tekniske hjælpemidler, og mange af os sidder ned fra morgen til aften, og derfor må vi lære at trække vejret rigtigt.

Mange ånder overfladisk, trækker vejret gennem munden og bruger ikke mellemgulvsmusklen. Vi løfter skulderen eller trækker maven ind i en indånding. På den måde bruger vi kun den øverste ca. 1/3 af lungerne, og der optages kun lidt ilt. Ved brug af mellemgulvsmusklen udnyttes hele lungekapaciteten, hvilket medfører fuldstændig ind- og udånding. Et optimalt åndedræt kræver, at munden holdes lukket, og at der kun åndes ind gennem næsen. Når vi ånder ind gennem næsen, fungerer de små fimrehår som et filter mod luftens små partikler og snavs.

Meditation

Der behøver ikke at være noget mystisk og østerlandsk ved meditation. Der findes dog en række forskellige skoler med hver deres teknikker, men fælles for alle er, at man under mediationen svækker sin opmærksomhed over for omgivelserne og skærper sin koncentration omkring en følelse eller oplevelse. Kroppen kommer i en rolig fase præget af langsom puls, lavt blodtryk og nedsat alarmberedskab.

Visualisering

Visualisering er en teknik, hvor man under en dyb afspænding fremkalder bestemte indre billeder og sansninger. Det kan afhjælpe nogle af de psykiske følger, man kan opleve under en sygdom, som f.eks. stress.

Stikord:

Kan Afspænding behandle sygdom? Oprindelse Afspænding. Erfaringer med Afspænding. Kan Afspænding lindre smerter? Afspænding oprindelse. Kan Afspænding helbrede kræft? Virker Afspænding? Hvad kan man behandle med Afspænding? Kan man behandle med Afspænding? Hvor kan jeg finde en Afspænding klinik? Hvor godt virker Afspænding? Hvor kan jeg blive behandlet med Afspænding. Anbefaling af Afspænding. Hvordan virker Afspænding? Virker Afspænding mod allergi? Hvad bruges Afspænding til? Alternativer til Afspænding. Hvad er Afspænding? Er Afspænding videnskabeligt bevist? Hjælper Afspænding på min sygdom? Virker Afspænding mod smerter? Virker Afspænding på.Afspænding kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Afspænding.

Kommentarer om Afspænding:

Skriv en kommentar