Akupunktur

Akupunktur er en ældgammel lægekunst, der går ud på at helbrede eller lindre sygelige tilstande ved hjælp af spidse genstande eller tynde nåle stukket ind i bestemte punkter på kroppen.

Akupunktur er behandling med tynde nåle, som stikkes ind i huden på særlige punkter på kroppen. Disse punkter kaldes akupunkturpunkter.

Tankegangen bag akupunktur er, at der i kroppen strømmer en energi, som kaldes ’qi’. Energistrømmen foregår i en række baner, som kaldes meridianer. Sygdom kan opstå, hvis energistrømmen blokeres og energien ikke kan flyde frit.

Meridianerne når ud til huden ved en række punkter på kroppen. Disse punkter er akupunkturpunkterne. Akupunktører mener, at de ved at stikke nåle i punkterne kan påvirke energien i kroppen og fjerne blokeringer i energistrømmen. Det kan ske ved hjælp af nåle, som akupunktøren sætter i udvalgte akupunkturpunkter

Under akupunkturbehandling bliver der frigjort et hormonstof, det såkaldte endorfin. Dette endorfin er kroppens eget morfin. Endorfinet har morfinens positive egenskaber, som f.eks. at være smertestillende og beroligende, men ikke de uheldige bivirkninger, som morfin kan have. Det er også endorfinerne, som gør akupunkturen så velegnet til tobaksafvænning.

Virkningen af akupunktur har man påvist ved bl.a. endorfin koncentrationen (kroppens egen smertestillende medicin) i blodet under og efter en akupunkturbehandling.

Yin og Yang

Akupunktur er baseret på ligevægten mellem Yin og Yang, to modvirkende kræfter, der hele tiden bør holdes i balance. Grundprincippet er, at mennesket er ét med naturen.

Menneskets helbred afhænger af denne ligevægt, såvel i kroppen som med omgivelserne og hele Universet. Teorien er, at der i ethvert menneske gennem 12 meridianbaner strømmer en energi bestående af Yin og Yang. Kineserne kalder denne energi af “livskraft” for C’hi og kommer den ud af balance, kan den genoprettes ved at stikke nåle ind i følsomme punkter på meridianerne. Med denne metode kan en akupunktør eliminere lidelser eller bedøve et område af kroppen.

De to kræfter Yin og Yang hvorimellem energistrømmen, der er drivkraften i alt liv, foregår, går igen i den kinesiske akupunkturlære, idet harmoni i kroppen er ensbetydende med balance mellem disse to modsatrettede kræfter. Forstyrres balancen opstår der sygdom, og akupunkturbehandlingen går derfor ud på at genoprette balancen ved at påvirke de rigtige punkter, der er nøje afprøvet baseret på århundreders kliniske erfaringer.

Akupunktur er en behandlingsform uden bivirkninger, når den udføres af en læge. Lægen er i kraft af sin uddannelse i stand til at kunne vurdere, om det er rimeligt og forsvarligt at vælge denne behandlingsform, eller om patientens sygdomstegn burde medføre en anden behandling. Derfor er det vigtigt, at det er en læge, der foretager behandlingen.

Akupunktur udspringer af traditionel kinesisk medicin

Akupunkturen regnes normalt til at stamme fra Kina og den viden, der i dag anvendes, er primært baseret på en ca. 2200 år gammel lærebog af Nei Jing – en bog der dog indeholder mange forfatteres erfaringer. Den egentlige ophavsmand menes at være Huang Ti, en kinesisk videnskabsmand, som levede for omkring 4000 år siden – nogen kilder angiver endda 3000 år før vor tidsregning. Disse gamle skrifter danner grundlaget for hele den kinesiske lægekunst og anvendes fortsat ivrigt af kinesiske medicin-studerende.Kendskabet til akupunktur er antageligt endnu ældre.

Metoden kan føres ca. 5000 år tilbage i Kinas historie, hvor man i ”Den gule kejsers lærebog i intern medicin” kan se dens filosofiske og praktiske grundlag beskrevet.

Det kinesiske navn for behandlingen er Chen Chin, der betyder stik og brænding. Navnet Akupunktur opstod først i slutningen af 1600-tallet, da denne lægekunst blev bragt til Europa af Kina-missionerende jesuiter-præster, og det er sammendraget af de latinske ord acus (nål) og pungere (at stikke).

Grundlaget i den kinesiske lære er livsenergien ”Qi” der cirkulerer i energibaner (meridianer), hvorpå akupunkturpunkterne ligger. Hver meridian har et bestemt antal akupunkturpunkter, som er anatomisk kortlagte. Det drejer sig om i alt ca. 800 punkter.

Hvad bruges akupunktur til?

Det er svært at sætte en liste op over sygdomme og lidelser, der kan behandles med akupunktur. Man skal huske på, at sygdom er tegn på ubalance i kroppen, og selvfølgelig kan ubalancen være så udtalt, at man ikke kan genoprette balancen fuldt ud, som tilfældet er ved f.eks. kræftlidelser, men tilstanden og dermed livskvaliteten kan bedres.
Akupunktur bruges ved en række akutte og kroniske sygdomme og lidelser samt som forebyggende behandling. Ifølge akupunktører bruges akupunktur eksempelvis ved:

Hormonelle forstyrrelser
Immunsygdomme
Højt blodtryk og kredsløbslidelser
Eksem astma, allergi og høfeber
Kvalme og opkastning.
Akupunktur bruges ofte til smertelindring, eksempelvis ved:

Migræne/hovedpine
Ryg-, nakke- og iskiassmerter
Gigtsmerter
Knæsmerter
Menstruationssmerter.

 

WHO, Verdenssundhedsorganisationen under FN, har på grundlag af videnskabelig forskning udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunktur er særligt velegnet.

Alle former for smerter, gigtsygdomme i led og muskler, hovedpine/migræne, frossen skulder, tennisalbue, rygsmerter, menstruationsproblemer, mavelidelser, hormonelle problemer, bihulebetændelse, højt blodtryk, hudproblemer (eksem/psoriasis), kredsløbsproblemer, lidelser i sanseorganer, lavt immunforsvar og mange andre problemer.

Endvidere er akupunktur meget effektivt ved sportsskader, eller skader opstået efter fald og andre ulykker, f.eks. piskesmældslæsioner.

Akupunktur bruges som supplement flere steder i det offentlige sundhedsvæsen, bl.a. på en række sygehuse. Ved netop din sygdom anbefales det at kontakte en læge, der jævnligt udfører akupunktur, og høre nærmere.

Stikord:

Virker Akupunktur mod smerter? Oprindelse Akupunktur. Kan man behandle med Akupunktur? Erfaringer med Akupunktur. Virker Akupunktur? Hvor kan jeg finde en Akupunktur klinik? Akupunktur oprindelse. Hvordan virker Akupunktur? Hvor kan jeg blive behandlet med Akupunktur. Er Akupunktur videnskabeligt bevist? Anbefaling af Akupunktur. Hjælper Akupunktur på min sygdom? Hvad kan man behandle med Akupunktur? Kan Akupunktur lindre smerter? Kan Akupunktur behandle sygdom? Virker Akupunktur mod allergi? Virker Akupunktur på. Alternativer til Akupunktur. Hvor godt virker Akupunktur? Kan Akupunktur helbrede kræft? Hvad er Akupunktur? Hvad bruges Akupunktur til?Akupunktur kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Akupunktur.

Kommentarer om Akupunktur:

Skriv en kommentar