Bachs Blomstermedicin

Bachs Blomstermedicin er behandling med Bachs blomsterremedier, som er udtræk af bestemte vilde planter og blomster.

Bachs blomsterremedier blev udviklet af den engelske læge Edward Bach (1886-1936).

Tankegangen bag Bachs Blomstermedicin er, at følelsesmæssige eller mentale tilstande, som f.eks. angst eller bekymring, svækker kroppens modstandskraft, så man er mere modtagelig for sygdom.

Dr. Bach hævdede, at han kunne fornemme særlige svingninger eller frekvenser i blomster og planter. Ved brug af denne fornemmelse udvalgte Dr. Bach en række blomster og planter i naturen, som han mente har en gavnlig effekt på de følelsesmæssige eller mentale tilstande, Bach så som årsagen til sygdom.

Der findes i alt 38 forskellige blomsterremedier.

Bachs blomsterremedier er flydende og indtages oftest som dråber i et glas vand eller som dråber direkte på tungen. I nogle tilfælde kan blomsterremedierne også bruges i omslag, ved direkte påføring på huden eller som dråber i badevandet.

Bachs blomsterremedier er fortyndet med vand i forholdet 1:100.000 og indeholder derfor kun en meget lille dosis af planternes indholdsstoffer. For at konservere blomsterremedierne tilsættes alkohol (cognac).

Bachs blomsterremedier

Hvad bruges Bachs Blomstermedicin til?

Ifølge Bachterapeuter bruges blomsterremedierne mod følelsesmæssige tilstande som:

  • Manglende selvværd
  • Jalousi
  • Modløshed og fortvivlelse
  • Angst og bekymring
  • Stress
  • Chok og traumer

Bachterapeuten kan sammensætte flere blomsterremedier i behandlingen afhængig af det problem, klienten kommer med.

Bachs Blomstermedicin i praksis

Læs mere om hvordan en behandling med Bachs Blomstermedicin foregår, hvad du skal være opmærksom på ved brug af Bachs blomsterremedier og få gode råd, hvis du vil finde en Bachterapeut.

Hvordan foregår behandling med Bachs Blomstermedicin?

Behandling med Bachs Blomstermedicin foregår hos en Bachterapeut.

Den første behandling, som varer ca. en time, begynder med en samtale, hvor Bachterapeuten danner sig et indtryk af klienten og det problem, som klienten henvender sig med.

På baggrund af samtalen udvælger Bachterapeuten nogle egnede blomsterremedier. Terapeuten blander de udvalgte blomsterremedier i en flaske, som klienten får med hjem. Der kan blandes op til syv forskellige remedier. Bachterapeuten forklarer, hvordan blomsterremedierne skal indtages.

En flaske rækker til cirka tre ugers behandling. Behandlingen kan fortsætte herefter, hvis der er behov for det.

Ifølge Bachterapeuter kan du forvente at opleve en virkning af Bachs Blomstermedicin inden for få dage. Bachterapeuter understreger dog, at det er vigtigt at have forståelse for, at problemer, der har varet længe, ikke forsvinder fra den ene dag til den anden.

Bachs Blomstermedicin kan enten bruges alene eller supplere andre alternative behandlingsformer.

Bivirkninger og forsigtighedsregler ved Bachs Blomstermedicin

Bachterapeuter oplyser, at der ikke er nogen bivirkninger ved Bachs Blomstermedicin. Der er heller ingen risiko for fejl- eller overdosering.

De blomsterremedier, der anvendes i behandling med Bachs Blomstermedicin, indeholder kun en meget lille dosis plantestoffer, derfor er risikoen for bivirkninger og interaktion tilsvarende lille.

Spørg din læge eller en Bachterapeut, hvis du er tvivl om brug af Bachs Blomstermedicin sammen med anden medicin.

I begyndelsen af et behandlingsforløb kan klienten ifølge Bachterapeuter opleve en let forværring af sine symptomer. Det opfatter Bachterapeuter dog ikke som en bivirkning, men som en del af helbredelsesprocessen.

Alkohol

Blomsterremedierne i Bachs Blomstermedicin indeholder alkohol. Hvis klienten er på antabus eller er overfølsom over for alkohol må blomsterremedierne kun bruges udvortes.

Alkoholen bruges til at konservere blomsterremedierne.

Bachs blomsterremedier har status som homøopatiske lægemidler

De blomsterremedier, der indgår i Bachs Blomstermedicin, betragtes i lovgivningen som homøopatiske lægemidler og er omfattet af “Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler”.

Det betyder, at man ikke må angive, at Bachs blomsterremedier har en virkning. I modsætning til almindelige lægemidler er der heller ingen registrering af bivirkninger og interaktion i forbindelse med brug af blomsterremedierne.

Gode råd hvis du vil finde en Bachterapeut

I Danmark findes der i øjeblikket ingen brancheorganisationer for Bachterapeuter, som kan henvise dig til en terapeut.

Hvis du har kontakt til en alternativ behandler, som praktiserer Bachterapi, er det en god ide at spørge ind til terapeutens uddannelse og faglige baggrund. Der kan være forskel på, hvilken uddannelse terapeuterne har.

Kontakt eventuelt flere Bachterapeuter for at finde én, der specialiserer sig inden for det problem, du henvender dig med.

“Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden”

En “Bachterapeut registreret i Dr. Edward Bach Fonden”, er en terapeut, der har taget en taget en uddannelse, der opfylder de kriterier, der er fastlagt af den internationale Dr. Edward Bach Foundation.

Se listen over “Bachterapeuter registreret i Edward Bach Fonden” i Danmark:

Danske Bachterapeuter registreret i Edward Bach Fonden

Du kan også læse mere om Dr. Edward Bach Fonden på den danske afdelings hjemmeside:

The Bach Centre i Danmark

Center for Alternative Sundhedsuddannelser (CASU) uddanner Bachterapeuter registreret i Dr. Edward Bach Fonden. Du kan læse mere om Bachs Blomstermedicin på CASUs hjemmeside:

CASU

Hvis du vil klage over en Bachterapeut, der er registreret i Dr. Edward Bach Fonden, har du mulighed for at klage over terapeuten til den internationale Dr. Edward Bach Foundation:

Virker Bachs Blomstermedicin?

Der findes på nuværende tidspunkt ingen oversigtsartikler om effekten af Bachs Blomstermedicin i den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane.

Stikord:

Virker Bachs Blomstermedicin? Hvor godt virker Bachs Blomstermedicin? Hvor kan jeg finde en Bachs Blomstermedicin klinik? Virker Bachs Blomstermedicin på. Hvad kan man behandle med Bachs Blomstermedicin? Kan Bachs Blomstermedicin helbrede kræft? Hvordan virker Bachs Blomstermedicin? Hvor kan jeg blive behandlet med Bachs Blomstermedicin. Hvad er Bachs Blomstermedicin? Kan man behandle med Bachs Blomstermedicin? Kan Bachs Blomstermedicin behandle sygdom? Er Bachs Blomstermedicin videnskabeligt bevist? Kan Bachs Blomstermedicin lindre smerter? Virker Bachs Blomstermedicin mod smerter? Oprindelse Bachs Blomstermedicin. Bachs Blomstermedicin oprindelse. Erfaringer med Bachs Blomstermedicin. Virker Bachs Blomstermedicin mod allergi? Anbefaling af Bachs Blomstermedicin. Hjælper Bachs Blomstermedicin på min sygdom? Alternativer til Bachs Blomstermedicin. Hvad bruges Bachs Blomstermedicin til?Bachs Blomstermedicin kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Bachs Blomstermedicin.

Kommentarer om Bachs Blomstermedicin:

Skriv en kommentar