Esoterisk Astrologi

Esoterisk astrologi beskæftiger sig med tilværelsens indre side, med indvielser, bevidsthedsudvikling, karma, discipelskab og sjælen og dens formål med inkarnationen. Den klassiske – eller eksoteriske – astrologi arbejder med personligheden.

Esoterisk astrologi  er videnskaben om de energier, der er årsag til de virkninger, som kommer til udtryk i personligheden i form af tanker, følelser og handlinger via det fysiske legeme. Den esoteriske astrologi er en udviklingsorienteret astrologi, der har til formål at vejlede klienten til forståelse af sjælens hensigt med inkarnationen. Det er desuden en metode til indsigt i menneskets stråleopbygning, dvs. de energier, der styrer sjælen, personligheden og dens tre legemer – mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme. I nutiden er ingen astrologer i stand til at lægge et ægte esoterisk horoskop, for det forudsætter, at astrologen er fuldt sjælsbevidst. De astrologer, der arbejder med esoterisk astrologi lægger derfor vægt på især ascendanten og de esoteriske herskere, som kan antyde sjælens mål og hensigt.

I eksoterisk astrologi (som er personlighedens horoskop), benytter man de 12 huse i Zodiakken i tolkningen af horoskopet på det fysiske plan.
I esoterisk astrologi (som er sjælens horoskop), benytter man blandt andet det modsatte tegns kvalitet. Man bruger Kors tolkning udfra det bevægelige Kors, det faste Kors samt det kardinale Kors.
Det handler om dualitetens energier, som gerne skal i balance og integreres, så vi kan blive hele.
Desuden anvender man de forskellige dekanater i Tegn til fremtids- prognoser. I esoterisk astrologi benytter man de samme 10 planeter som i eksoterisk astrologi, men benytter desuden planeterne Vulkan og Jorden. Forskellen på eksoterisk og esoterisk astrologi er at Tegnene har forskellige planetherskere.

Stikord:

Virker Esoterisk Astrologi? Hvad er Esoterisk Astrologi? Hvor kan jeg finde en Esoterisk Astrologi klinik? Hvad bruges Esoterisk Astrologi til? Erfaringer med Esoterisk Astrologi. Virker Esoterisk Astrologi mod allergi? Kan Esoterisk Astrologi helbrede kræft? Hvor godt virker Esoterisk Astrologi? Kan Esoterisk Astrologi lindre smerter? Oprindelse Esoterisk Astrologi. Hvad kan man behandle med Esoterisk Astrologi? Hvor kan jeg blive behandlet med Esoterisk Astrologi. Alternativer til Esoterisk Astrologi. Kan man behandle med Esoterisk Astrologi? Virker Esoterisk Astrologi mod smerter? Er Esoterisk Astrologi videnskabeligt bevist? Anbefaling af Esoterisk Astrologi. Virker Esoterisk Astrologi på. Kan Esoterisk Astrologi behandle sygdom? Hjælper Esoterisk Astrologi på min sygdom? Esoterisk Astrologi oprindelse. Hvordan virker Esoterisk Astrologi?Esoterisk Astrologi kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Esoterisk Astrologi.

Kommentarer om Esoterisk Astrologi:

Skriv en kommentar