Familieopstilling

Familieopstilling – eller systemisk opstilling – er en terapeutisk metode til at afdække de ubevidste prægninger, vi har med os fra det system, vi kommer fra, nemlig familien og slægten.

Familieopstilling er en systemisk fænomenologisk metode til at hele og forsone familiebåndene. Vejen er at finde frem til mønstre, der bliver gentaget over generationer og at synliggøre ubevidste forviklinger med andre familiemedlemmers skæbner.

Vi bliver født ind i en familie uden at blive spurgt om det. Dér i familien oplever vi kærligt at blive taget imod og at blive afvist, vi oplever åbenhed og støder på tabuer og hemmeligheder, vi oplever at blive værdsæt og forkastet.

Vi bliver viklet ind i vores families atmosfære og vi lærer at sige: “sådan gør man her i vores familie”. Vi overtager både gode og helende familiestrukturer og andre, som er hæmmende og belastende.

På godt og ondt oplever vi på egen krop hvad det vil sige at høre til i denne familie, men vi iagttager og fornemmer meget mere end det, der bare vedkommer os. Fra vi er meget små, laver vi ubevidste alliancer med hinanden for at tilkendegive vores trofasthed og hjælpe og bære med, hvor nogen har brug for det.

Alt det bor i vores sind og lever og bliver givet videre fra generation til generation. Til tider styres vi af “drejebogen” på uheldige måder, og vi forsøger at forandre forhold i vores liv uden held.

Med familieopstilling vil vi søge at finde indblik i drejebogen. Derved kan svære forhold forandres til noget konstruktivt, det uforsonede kan forsones og det, der savnes blive opklaret og opfyldt.

Vi får i det hele taget en mulighed for at vokse mere ind i vores families kraft frem for at være bundet af dens uheldige mønstre og følelser, og vi lærer at skrive med på drejebogen.

Familieopstilling, eller systemisk opstilling, som metoden også kaldes, er en praktisk anvendelig måde at synliggøre og afdække skjulte mønstre og sammenhænge i systemer. Et består et system af de dele, der udgør helheden. I en familie er det fx de medlemmer, som er født ind i familien. I et familiesystem er der en iboende orden. Eksempelvis skal børn være børn og forældre være forældre. Er rollerne byttet om, fungerer familien ikke optimalt. Det er usundt for et barn eksempelvis at skulle tage sig af sin mor, også selv om barnet gør det ud af kærlighed, og det er heller godt for moren. Familiesystemet bliver sundt, når denne iboende orden opretholdes eller genoprettes.

Vanskelige mønstre og forviklinger handler ofte om, at “noget” (fx en person, en følelse eller information) er ekskluderet. Når dette “noget” bliver bevidstgjort og får sin rette plads i systemet, bliver helheden tilsvarende mere harmonisk. Og du vil opleve, at du selv vil have lettere ved at falde til ro og finde på plads i dig selv og dit liv.

Man tager som regel udgangspunkt i dagligdags problematikker med fx arbejde, relationer, sygdom, vaner, mønstre, misbrug, konflikter, smerter eller parforhold og finder ud af, hvorfra problemet stammer.

Med familiehistorie menes både oplevelser, som man selv har haft i ens opvækstfamilie, men også hændelser og/eller traumer i familien, der er sket en eller flere generationer tilbage, hvor følelser og reaktionsmønstre er gået i arv. Man kan både arbejde med sin opvækstfamilie eller den familie, man har skabt som voksen.

Det kan lyde mærkeligt, at vores families skæbne tilbage i tiden, kan have indflydelse på os her og nu. Ikke desto mindre viser det sig gang på gang at have betydning.

Hvad får man ud af familieopstilling og andre opstillinger?

Opstillingerne giver mulighed for at hele gamle sår, for at forsone dig med din historie og for at få fred med dig selv og din familie.

Du kan finde og indtage din plads i din familie, på din arbejdsplads og i livet.

Opstillinger er en unik metode til at løsne op for familiebåndenes knuder, hele indre personlige temaer eller løse svære problemer i det professionelle liv – og dermed skabe plads til at gå nye veje i livet.

 

  • afdække og heale ubevidste mønstre, vaner, misbrug, smerte eller konflikter som du sidder fast i
  • forløse og give slip på emotioner, som du måske har båret for andre familiemedlemmer
  • styrke din indre kerne ved at få større kendskab til og accept af dine rødder
  • løse op for kroniske tilstande, da de ofte har afsæt i familien og måske generationer tilbage
  • få healet og accepteret dine rødder, så du kan føle dig mere hel, i live og fri

 

 

”Når alle i familien, levende som døde, har fået plads i vores hjerte, også dem vi har ekskluderet, vil vi føle os hele…først når alle er forenede inde i os, vil vi være frie af alle forviklinger.”  Bert Hellinger (udvikler af metoden)

Stikord:

Virker Familieopstilling mod smerter? Hjælper Familieopstilling på min sygdom? Familieopstilling oprindelse. Virker Familieopstilling på. Kan Familieopstilling lindre smerter? Er Familieopstilling videnskabeligt bevist? Virker Familieopstilling mod allergi? Hvor kan jeg blive behandlet med Familieopstilling. Kan man behandle med Familieopstilling? Hvor godt virker Familieopstilling? Hvad bruges Familieopstilling til? Oprindelse Familieopstilling. Anbefaling af Familieopstilling. Virker Familieopstilling? Hvor kan jeg finde en Familieopstilling klinik? Hvordan virker Familieopstilling? Erfaringer med Familieopstilling. Kan Familieopstilling behandle sygdom? Hvad er Familieopstilling? Alternativer til Familieopstilling. Kan Familieopstilling helbrede kræft? Hvad kan man behandle med Familieopstilling?Familieopstilling kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Familieopstilling.

Kommentarer om Familieopstilling:

Skriv en kommentar