Familieterapi

De dybeste og stærkeste menneskelige bånd er dem, som findes mellem børn og deres forældre. Det betyder, at det bedste og værste sker i familien. Når vi har det godt med hinanden, findes der ikke noget bedre, og når der er problemer, er det meget alvorligt for os og kan føles uudholdeligt og ubærligt. Når noget er næsten uudholdeligt og ubærligt, kan det være meget fristende at lukke øjnene for, hvor slemt det er eller lave en historie om, at det ikke er mit ansvar. Når vi gør det, kan selv indlysende valg og handlemuligheder være svære at se. Det bliver sværere at hjælpe sig selv, og disse indviklinger forværrer problemerne, som vi så meget ønsker at løse. Derfor kan det være en god idé at lukke et roligt, klogt og åbent menneske ind i familien, som kan hjælpe os til at se og finde nye handlemuligheder.

Det er svært at lave om på andre mennesker. Man kan højest lave om på sig selv og sin egen adfærd. Det er derfor optimalt at flere personer deltager i terapien, så de samlet kan opleve hinandens følelser og bevæggrunde og herigennem få en opfattelse af hvordan eventuelle ændringer i interaktionen skal ske. I terapien er det psykologens opgave at sørge for, at alle familiemedlemmer oplever at have mulighed for at udtrykke sig og blive lyttet til.

Udgangspunktet for familieterapi er, at det ofte er hele familiens problem, når én i familien har det skidt. Familien opfattes som et sammenhængende system, hvor ét familiemedlems adfærd påvirker adfærden hos de andre familiemedlemmer. Det er derfor i familiens indbyrdes samspil at mulige løsninger skal findes. Når én person forandres, medfører det derfor også forandringer hos de andre familiemedlemmer, og på den måde ændres familiens samspil.

Formålet med familieterapi er at hjælpe familiens medlemmer til en bedre forståelse af sig selv og hinanden. Terapiens indhold og målsætninger, der defineres i et samspil mellem familien og psykologen, kan ændres efter behov i forløbet. I det terapeutiske rum skabes et bedre overblik over situationen i familien, og der oparbejdes flere ressourcer og fokuseres på nye løsningsstrategier og -muligheder.

Børn er ofte de første familiemedlemmer, som viser tegn på mistrivsel. Når børn ikke rigtig trives i deres hverdag, kan årsagen være forældrenes manglende samarbejde og forståelse. I familieterapi er det desuden afgørende at anerkende, at den samlede families trivsel er de voksnes ansvar. I forløbet opdager forældre ofte hvor ihærdigt deres børn hjælper dem med at trives. Sommetider er det alt for meget hjælp, børnene giver, hvilket resulterer i, at de påtager sig et umenneskeligt stort ansvar.

Familieterapi kan ofte være gavnlig i tilfælde med følgende problematikker:

 • Usikkerhed som forældre
 • Konflikter i familien og stedfamilien
 • Problemer med børn og delebørn
 • Konflikter i parforholdet
 • Den nye stedfar eller stedmors manglende accept fra børnene
 • Stedmor eller stedfars opfattelse af at være uvelkommen i familien
 • Den fraskilte forælder føler skyld overfor børnene
 • Jalousi mellem tidligere og nuværende ægtefæller
 • Skilsmisse
 • Relationer i den sammenbragte familie
 • Sorg og krise hos børn og voksne
Stikord:

Hvordan virker Familieterapi? Oprindelse Familieterapi. Hvor godt virker Familieterapi? Hjælper Familieterapi på min sygdom? Kan man behandle med Familieterapi? Kan Familieterapi behandle sygdom? Alternativer til Familieterapi. Virker Familieterapi mod smerter? Hvad kan man behandle med Familieterapi? Virker Familieterapi? Hvad bruges Familieterapi til? Kan Familieterapi lindre smerter? Hvad er Familieterapi? Virker Familieterapi på. Virker Familieterapi mod allergi? Anbefaling af Familieterapi. Hvor kan jeg finde en Familieterapi klinik? Hvor kan jeg blive behandlet med Familieterapi. Erfaringer med Familieterapi. Kan Familieterapi helbrede kræft? Familieterapi oprindelse. Er Familieterapi videnskabeligt bevist?Familieterapi kan bruges som alternativ behandling af:

Her kan du skrive om din erfaring med Familieterapi.

Kommentarer om Familieterapi:

Skriv en kommentar